Vsmart Extensions

Назад към

РЕМЕТЕХ ЕООД - професионализъм, коректност, качество

DAP метри

      Съгласно НАРЕДБА № 30на Министерството на Здравеопазването от 31 октомври 2005 г.за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, Чл.36, ал.6:

"Уредбите за рентгенова скопия и стационарните уредби за рентгенова графия, без тези за мамография и за зъбни снимки, трябва да имат средство за измерване на дозата на пациента при облъчването.”

и § 4 от Допълнителни разпоредби : "В срок до 5 години от влизането в сила на наредбата ръководителите на лечебните заведения привеждат използваната радиологична апаратура в съответствие с изискванията на чл. 36.”

TESTTT

DAP С - ДАП метри за С” рамена

Кръгла плътна (непрозрачна) йонизационна камера с изнесен дистанционнен LCD дисплей и бутони за управление.

Прочети още...

DAP W1

DAP W1

Правоъгълна прозрачна йонизационна камера с интегриран LCD дисплей и бутони за управление.

Прочети още...

TESTTT

DAP W2

Правоъгълна прозрачнайонизационна камера с изнесен дистанционнен LCD дисплей и бутони за управление.

Прочети още...

TESTTT

DAP W3

Правоъгълна прозрачна йонизационна камера с изнесен дистанционнен двуредов LED дисплей и бутони за управление.

Прочети още...

TESTTT

DAP W4

Комплект от две правоъгълнипрозрачнийонизационни камерииизнесен дистанционнендвуредов LEDдисплей и бутони за управление.

Прочети още...